ความสุข... เสกได้ กับเค้กปีใหม่ ลวดลายใหม่ ศรีฟ้าเบเกอรี่


ฉลองเทศกาลปีใหม่ กับ เสกได้......ที่ศรีฟ้า สื่อความหมายด้วยเค้กปอนด์ ตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ เค้กปอนด์ต้อนรับปีใหม่ .......🎁🎁